Armáda spásy, Noclehárna pro muže Ostrava (2019-2022)

Kód: 19/0468
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 96
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
3 977 893 Kč 158 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 150 000 Kč