Dílna Don Bosco

Kód: 19/0466
Žadatel: Salesiánské středisko volného času Don Bosco
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality - osoby
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
396 714 Kč 226 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 226 000 Kč