Zaměstnávání handicapovaných osob v cháněné dílně

Kód: 19/0465
Žadatel: Prádelna PRAPOS s.r.o.
Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 96
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
6 787 000 Kč 550 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 550 000 Kč