Poradna pro oběti trestné činnosti v Ostravě

Kód: 19/0464
Žadatel: Bílý kruh bezpečí, z.s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 86
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
200 000 Kč 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 145 000 Kč