Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Zukalova (2019-2022)

Kód: 19/0463
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 50
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
15 613 600 Kč 1 133 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč