Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019-2022)

Kód: 19/0462
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 97
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
40 689 099 Kč 2 675 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 2 000 000 Kč