Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké

Kód: 19/0461
Žadatel: Modrý kříž v České republice
Oblast podpory: Oblast protidrogové prevence
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 77
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 147 434 Kč 60 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 60 000 Kč