Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách

Kód: 19/0460
Žadatel: Modrý kříž v České republice
Oblast podpory: Oblast protidrogové prevence
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 75
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 094 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 50 000 Kč