Podpora mladých osob se zdravotním postižením a jejich rodin

Kód: 19/0459
Žadatel: ANULIKA z.s.
Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 86
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
136 680 Kč 135 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 135 000 Kč