Navýšení kapacity osobní asistence OASA pro uživatele z Ostravy v roce 2019

Kód: 19/0458
Žadatel: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 100
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
14 700 000 Kč 92 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 92 000 Kč