Zaměstnávání osob s handicapem v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI a Přípravna NAPROTI

Kód: 19/0457
Žadatel: Družstvo NAPROTI
Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 92
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
5 116 933 Kč 300 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 300 000 Kč