Duhový dům Ostrava, odlehčovací služba

Kód: 19/0456
Žadatel: Slezská diakonie
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 50
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
4 253 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč