Klimatizace v Duhovém domě

Kód: 19/0455
Žadatel: Slezská diakonie
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 98
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 500 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 500 000 Kč