Duhový dům Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením

Kód: 19/0454
Žadatel: Slezská diakonie
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 93
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
17 391 000 Kč 1 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 750 000 Kč