Podpora v prestižní Lize mistrů

Kód: 19/0452
Žadatel: Table Tennis Club OSTRAVA 2016 s.r.o.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
500 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč