ALDIO – Alternativní doprava imobilních osob

Kód: 19/0450
Žadatel: Ostravská organizace vozíčkářů, spolek
Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 88
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 204 000 Kč 184 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 184 000 Kč