Jazyky jsou pro nás důležité

Kód: 19/0387
Žadatel: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 25
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
794 000 Kč 770 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 168 000 Kč