Zvýšení kvality výuky v zahraniční škole

Kód: 19/0386
Žadatel: The Ostrava International School s.r.o.
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 61
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
700 000 Kč 700 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 379 000 Kč