Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky K15

Kód: 19/0385
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 78
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 483 000 Kč