Podpora cizojazyčné výuky na Základní škole Slezská Ostrava, Bohumínská 72 ve školním roce 2019/2020

Kód: 19/0384
Žadatel: Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 43
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
326 000 Kč 326 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 267 000 Kč