Zvýšení kvality výuky na mezinárodním gymnáziu

Kód: 19/0383
Žadatel: 1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 74
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
700 000 Kč 700 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 457 000 Kč