Poznáváme cizí jazyky II

Kód: 19/0382
Žadatel: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 33
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
320 000 Kč 320 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 219 000 Kč