Bilingvní a cizojazyčná výuka na Obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách

Kód: 19/0379
Žadatel: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 88
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
550 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 500 000 Kč