Podpora výuky cizích jazyků, bilingvní a cizojazyčné výuky

Kód: 19/0378
Žadatel: Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 38
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
240 000 Kč 180 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 180 000 Kč