CLIL na Šeříkové

Kód: 19/0377
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 21
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
320 000 Kč 290 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 144 000 Kč