S rodilými mluvčími to jde lépe

Kód: 19/0375
Žadatel: Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 59
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
580 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 373 000 Kč