Bilingva 2019/2020

Kód: 19/0372
Žadatel: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 68
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
270 000 Kč 270 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 270 000 Kč