Cizojazyčná výuka na ZŠ Provaznická

Kód: 19/0371
Žadatel: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 44
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
800 000 Kč 800 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 281 000 Kč