Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky na ZŠ Pěší

Kód: 19/0370
Žadatel: Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 48
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
220 000 Kč 220 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 220 000 Kč