"Open Gate to the World" aneb bilingvní výuka na ZŠ generála Zdeňka Škarvady

Kód: 19/0369
Žadatel: Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 85
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 200 000 Kč 650 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 527 000 Kč