Rodilý mluvčí

Kód: 19/0368
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
186 000 Kč 186 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč