"Hello my friend"

Kód: 19/0366
Žadatel: Mateřská škola, "Klubíčko", Ostrava - Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 24
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
400 000 Kč 400 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 161 000 Kč