Podpora činnosti Volejbalového spolku Ostrava

Kód: 19/0304
Žadatel: Volejbalový spolek Ostrava
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2019-2020 v oblasti tělovýchovy a sportu
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 21
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 425 000 Kč 1 295 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč