Ostrava!!! City marathon

Kód: 19/0302
Žadatel: Maratón klub Seitl Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2019-2020 v oblasti tělovýchovy a sportu
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 10
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 300 000 Kč 935 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč