Podpora sportovní činnosti Hokejového klubu RT TORAX PORUBA, z.s.

Kód: 19/0301
Žadatel: Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2019-2020 v oblasti tělovýchovy a sportu
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 39
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
13 150 000 Kč 8 950 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 2 200 000 Kč