Vybavení Denního centra AlFi pro děti s PAS a jejich rodiny

Kód: 19/0233
Žadatel: AlFi, z.s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 65
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
211 000 Kč 135 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 127 000 Kč