Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst

Kód: 19/0225
Žadatel: VIZ - CENTRUM "spolek"
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 52
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
200 000 Kč 150 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč