Vybavení pracovních dílen PRAPOS START

Kód: 19/0218
Žadatel: PRAPOS, z.s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 55
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
56 000 Kč 50 400 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 50 000 Kč