Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci rozšíření služby sociální rehabi

Kód: 19/0214
Žadatel: Asociace TRIGON, o.p.s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 58
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
68 000 Kč 68 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 68 000 Kč