Obnova stolů, židlí a křesel v Domově Přístav Ostrava - Zukalova

Kód: 19/0212
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 57
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
160 000 Kč 160 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 147 000 Kč