Obnova lůžkovin v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky

Kód: 19/0211
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 62
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
135 000 Kč 135 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 135 000 Kč