Rekonstrukce nových prostor Centra trénování paměti

Kód: 19/0204
Žadatel: MENS SANA, z.ú.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 67
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
298 800 Kč 242 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 242 000 Kč