Na Výminku

Kód: 19/0196
Žadatel: Na Výminku s.r.o.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 68
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
196 150 Kč 181 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 181 000 Kč