Dům sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Kód: 19/0190
Žadatel: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 66
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
4 387 205 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 500 000 Kč