Terapeutické Centrum Renarkon

Kód: 19/0182
Žadatel: Renarkon,o.p.s.
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 43
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
111 000 Kč 111 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč