Pořízení pračky do domova pro osoby se specifickými potřebami

Kód: 19/0179
Žadatel: Charita Ostrava
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 66
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
165 000 Kč 165 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 100 000 Kč