Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova

Kód: 19/0178
Žadatel: Charita Ostrava
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 66
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
14 097 057 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 500 000 Kč