Využití venkovních prostor Hospice sv. Lukáše

Kód: 19/0176
Žadatel: Charita Ostrava
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 41
Bodové hodnocení: 53
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
317 639 Kč 317 639 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 300 000 Kč