Rekondiční a rehabilitační pobyt - DBS

Kód: 19/0158
Žadatel: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosů daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 29
Bodové hodnocení: 45
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
159 000 Kč 159 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 159 000 Kč