Odborná konference "Efektivní nemocnice 2019"

Kód: 19/0077
Žadatel: HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s.
Oblast podpory: Oblast zdravotnictví
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2019 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
3 063 805 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 30 000 Kč